Constructii SA Despre Constructii SA Politica de calitate Constructii-montaj Produse din beton Instalatii in constructii Referintele Constructii SA Contacteaza Constructii SA
CERTIFICARI SI ATESTARI PREMII SI DISTINCTII SISTEMUL MANAGEMENTULUI INTEGRAT DE CALITATE
Constructii SA a realizat numeroase lucrari de mare anvergura in judetul Sibiu si in regiunile invecinate. Realizam intreaga gama de constructii civile, industriale, drumuri si poduri.
Constructii Montaj

Str. Triajului, Nr.1-3, Mun. Sibiu
Jud. Sibiu, Romania

Telefon:
+40-269-211271
+40-269-227760
Fax:
+40-269-211892

E-mail:
office@constructii-sa.ro

Facebook:

https://www.facebook.com/Constructii-SA-204771486949686/

Linkedin:

https://www.linkedin.com/company/constructii-sa/

Despre Constructii SA

Sistemul Managementului Integrat:
calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala si responsabilitate sociala


Declaratia de politica in domeniul calitatii mediului, sanatatii si securitatii in munca, responsabilitatii sociale si conditiilor de munca

S.C. CONSTRUCTII S.A. a adoptat un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationale-responsabilitate sociala flexibil, care in acelasi timp, respecta cerintele standardelor de referinta SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008, SA 8000:2008.
Declaratia de politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca, responsabilitatii sociale este disponibila pentru public, la cerere.
Obiectivele principale in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca, responsabilitatii sociale si conditiilor de munca ale organizatiei noastre sunt urmatoarele:

CALITATE
- Respectarea legislatiei in domeniu si a celorlalte prevederi legale in vigoare pentru evitarea amenzilor si penalitatilor
potentiale;
- Instruirea si motivarea personalului pentru obtinerea calitatii in domeniul nostru de activitate;
- Eficientizarea masurilor de implementare a sistemului de management al calitatii si extinderea gradului de calificare a
personalului firmei pana in luna iunie 2014;
- Cresterea satisfactiei clientilor cu 5% prin adoptarea de metode alternative de masurare si reevaluare a gradului de
satisfactie al clientilor si diversificarea gamei de servicii oferite.

MEDIU
- Respectarea normelor legale privind protectia mediului si asigurarea conformitatii cu acestea;
- Reducerea in permanenta a impacturilor semnificative;
- Instruirea personalului in domeniul managementului de mediu si motivarea angajatilor in scopul eficientizarii
sistemului de management de mediu;
- Mentinerea valabilitatii si pe anul 2014 cat si respectarea conditiilor autorizatiilor de mediu / acordurilor de mediu, si
celorlalte reglementari de mediu, corespunzator legislatiei în vigoare;
- Respectarea cerintelor de protectia mediului apartinând furnizorilor si clientilor, pentru ridicarea nivelului calitativ al
serviciilor furnizate;
- Continuarea implementarii masurilor de eficientizare a resurselor si reducere a cantitatii de deseuri de hartie cu 10%
fata de anul precedent;
- Reducerea consumurilor energetice cu 12 % prin constientizarea si promovarea utilizarii eficiente in randul angajatilor.

SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
- Mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale, cu alinierea la
prevederile standardului OHSAS 18001:2008;
- Asigurarea cadrului organizatoric si a resurselor adecvate astfel incat sa se asigure o crestere continua a calitatii
activitatilor de SSO (zero accidente de munca / zero amenzi primite la controalele efectuate de autoritatile competente
din domeniu, reducerea la minim a riscului de accidente si imbolnaviri profesionale).

RESPONSABILITATE SOCIALA
- Implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al responsabilitatii sociale, cu respectarea
cerintelor standardului SA 8000:2008 in vederea promovarii auditului de supraveghere;
- Zero reclamatii/2014 pe motiv de salarizare discriminatorie;
- Zero penalitati/2014 datorate din nerespectarea prevederilor legale.

In calitate de Director General al S.C.CONSTRUCTII S.A. ma angajez:
- sa asigur realizarea unui nivel ridicat de performanta in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii
ocupationale, responsabilitatii sociale, in conformitate cu legislatia nationala, a reglementarilor internationale si cu
alte cerinte reglementate in domeniul nostru de activitate;
- sa asigur conditiile pentru cunoasterea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a politicii si
sistemului de management integrat la toate nivelele organizatiei si realizarea obiectivelor;
- sa asigur resursele umane si materiale necesare;
- sa impun luarea masurilor necesare pentru îmbunatatirea continua a performantelor de mediu, prevenirea poluarii,
imbunatatirea starii de sanatate si reducerea factorilor de risc;
- sa impun desfasurarea activitatii profesionale intr-un mediu de lucru care sa nu pericliteze securitatea sau
sanatatea angajatilor, sa previna riscurile profesionale si sa asigure conditiile de munca angajatilor;
- sa asigur conformarea cu toate cerintele standardului SA 8000:2008 – Responsabilitate sociala;
- sa asigur ca aceasta politica va fi analizata periodic, pentru a fi schimbata si adaptata continuu activitatii firmei
noastre si a modificarilor legislative si va fi disponibila pentru întreg personalul organizatiei cât si partilor interesate
la cerere.

Reprezentantii managementului pentru sistemul de management integrat au responsabilitatea si autoritatea pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea politicii în domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii în munca, responsabilitatii sociale.
Participarea la implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management integrat este sarcina de serviciu a fiecarui angajat, iar raspunderea este a tuturor si a fiecarui angajat în parte.
Nu se admit abateri de la politica în domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii în munca, responsabilitatii sociale sau irosirea de resurse în nici un compartiment sau activitate a organizatiei.

15.01.2014
DIRECTOR GENERAL
ec. PASCUTIU CRISTIAN

Premii si distinctii
Premii si distinctiii
Premii si distinctii
Certificari si Atestari
Certificari si Atestaru
Certificari si Atestari
home  |   despre noi  |   constructii montaj  |   produse din beton  |   sistemul managementului integrat  |   termeni legali  |   harta site  |   contact
© Copyright 2010 Constructii SA. Toate drepturile rezervate. Web site realizat de VoxNet Media Group